Eine geglückte Konferenz! – Udana konferencja!

Deutsch – Polnische Biografien – Biografie polsko-niemieckie Pułtusk 31.3. – 2.4. 2016

Gäste aus ganz Deutschland, u.a. aus Berlin, München, Paderborn, Köln, Dresden, sowie bekannte Teilnehmer polnischerseits (u.a. Seine Magnifizenz der Rektor Adam Koseski, die Professoren  Piotr Roguski und Tomasz G. Pszczółkowski, sowie die Damen Dr. Krystyna Danuta Kamińska und Dr. Marta Milewska) unterstrichen mit höchster Zufriedenheit den Wert des gemeinsamen Treffens, das in vielen Momenten einen sehr emotionalen und schöpferischen Verlauf hatte, dass die deutsch-polnische Versöhnung sich auf den Biographien derjenigen gründet, die auf beiden Seiten – der polnischen wie der deutschen – die Demütigung durch den deutschen National-sozialismus erlitten haben. Wichtig ist die ZUKUNFT, damit das, was war, sich niemals mehr wiederholt. Es wurde beschlossen, die zweiseitigen Treffen fortzusetzen ein zweites Buch zum Thema Biographien herauszugeben, vergleichende Forschungen zu den Themen Erinnerungs-Kultur und gemischte Familien zu initiieren. Das ergibt zwei getrennte Progamme, die durch das Interfakultäre Zentrum für Deutsch-Forschungen (Centrum Badań Niemcoznawczych) der „Humanistischen Akademie Aleksander Gieysztor“ und durch das „ost-west-forum Gut Gödelitz e.V.“ realisiert werden.

Goście z całych Niemiec, m.in.  Berlina, Monachium, Paderborn, Kolonii, Drezna (i znakomici uczestnicy z polskiej strony m.in. w osobach JM Adama Koseskiego, profesorów Piotra Roguskiego, Tomasza G. Pszczółkowskiego,  dr Krystyny Danuty Kamińskiej, Marty Milewskiej) z największym zadowoleniem podkreślali wartość wspólnego spotkania, które w wielu momentach miało przebieg bardzo emocjonalny i twórczy, że polsko-niemieckie pojednanie osadza się na biografiach tych, którzy z obydwu stron – polskiej i niemieckiej – doznali upokorzenia niemieckiego narodowego socjalizmu. Ważna jest PRZYSZŁOŚĆ, aby to co było już nigdy się nie powtórzyło. Postanowiono kontynuować dwustronne spotkania. Wydać drugą książkę nt. Biografii; zainicjować badania porównawcze nt. Kultury pamięci i rodzin mieszanych. (Będą to dwa oddzielne programy). PODOBAŁ SIĘ UCZESTNIKOM PUŁTUSK! Bez końca zachwycano się Bazyliką (po której osobiście oprowadził JE ks. Kanonik Kosek).  Jest dokumentem polskości Pułtuska, tradycji i rozwoju miasta. Dziękuję dyr. Bogdanowi Mroziewiczowi za współorganizację, dziękuję JM, całej Akademii (którą goście się zachwycali,  w tym i Biblioteką). Otrzymane od uczestników wyrazy wdzięczności i życzenia dalszego rozwoju Mazowsza, Polski i AH przekazuję wszystkim tym, którzy pomogli mi w jej przygotowaniu i przeprowadzeniu.
Karol Czejarek
(Sekretarz Zarządu Międzywydziałowego Centrum Badań Niemcoznawczych Akademii Humanistycznej im Aleksandra Gieysztora; przedstawiciel ost-west-forum Gut Gödelitz w Warszawie)